Budowa balaski plastykowe na plot i furtę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Budowa plot z PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne przypadki.

Plotki plastikowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balustrady z PCV na plot i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno określać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji a także planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do budowy balustrady z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji gdy planowane sztachetki plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements